BIOGRAFIJE - Damir Došen

  • Damir Došen
    ime i prezime: Damir Došen
    sport: judo
    status člana: Redovan - NE

    Damir Došen član Nadzornog odbora DSVR (2011. - 2015., 2015. - 2019.)