Active in Sport Again!

„Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus +. Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija“
Ured za udruge - Republika Hrvatska
„Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.“

"Stajališta izražena u ovoj publikaciji „Active in Sport Again” isključiva su odgovornost Društva sportaša veterana i rekreativaca i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske"


Naziv projekta: Active in Sport Again!
Trajanje projekta: 18 mjeseci, od 01. siječnja 2020. do 31. lipnja 2021. (produljeno vrijeme trajanja projekta do 31.12.2021. u skladu s Amandmanom EU komisije od 19. ožujka 2021.)
Ukupna vrijednost projekta iznosi: 53.250 eura
Nositelj projekta: DRUŠTVO SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA (DSVR)
Partneri projekta: SPORTS FEDERATION OF AJDOVŠČINA (SFoA) i BULGARIAN SPORTS DEVELOPMENT ASSOCIATION (BSDA)

OSNOVNI CILJ PROJEKTA AS-A:
Poticanje socijalne uključenosti bivših vrhunskih sportaša organiziranjem neformalnih edukativnih radionica i rekreativnih sportskih aktivnosti kako bi se povećala involviranost u sustav sporta te kako bi se podržala njihova ponovna aktivacija u sportu i svakodnevnom životu.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA AS-A:
  1. Podizanje svijesti o statusu i značaju socijalne uključenosti bivših vrhunskih sportaša u sustav sporta
  2. Podizanje svijesti o važnosti organiziranja rekreativnih sportskih aktivnosti za bivše sportaše kako bi se povećalo i / ili poboljšalo njihovo psihofizičko stanje koje će imati koristi za njihovo fizičko i psihičko zdravlje i kvalitetu života općenito
  3. Jačanje kapaciteta bivših vrhunskih sportaša kako se suočiti sa izazovima u karijeri nakon sporta
  4. Sustavno prikupljati i bilježiti slučajeve najboljih praksi i preporuka stručnjaka vezano za motiviranje bivših vrhunskih sportaša da se uključe u rekreativne sportske aktivnosti, a kako bi se zaključno i razvio „Priručnik za aktivno uključivanje bivših vrhunskih sportaša ponovno u sport“

Osim toga, projekt također ima za cilj povećati sposobnost partnerskih organizacija da djeluju na transnacionalnoj razini, razmjenjuju primjere dobre prakse kako dobrim upravljanjem sportskih organizacija na svima razinama - državnim i lokalnim mogu dovesti do popularizacije aktivnosti - povećanje broja bivših vrhunskih sportaša da se ponovno uključe u sportsku aktivnost ili djelovanje u sustavu sporta.

NOSITELJ PROJEKTA:
Društvo sportaša veterana i rekreativaca osnovano je radi kvalitetne pripreme i provedbe projekata i programa iz područja sustava sporta, zdravstva, kulture i gospodarstva, ali isto tako i radi okupljanja, druženja i razmjene iskustava. Projekte i programe koje provodi DSVR provode se u svrhu unapređenja i očuvanja sustava sporta na gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini uz pomoć nebrojenih iskustava eminentnih članova DSVR-a sadašnjih i bivših vrhunskih sportaša iz preko 30-ak sportova i osvojenih više od 300 olimpijskih, svjetskih i europskih medalja te rekreativaca i predanih sportskih djelatnika koji su involvirani u razvoj šire društvene sportske zajednice i sustav sporta na gradskoj i nacionalnoj razini.
Naglasak je stavljen na širenje svijesti o bitnosti bavljenja sportom i sportskim aktivnostima od najranije životne dobi te očuvanju psihofizičkog zdravstvenog statusa.
Evaluacija projekta – EU - Active in Sport Again
Mediji – članci – Newsletter – AS-A – 2020. – 2021.
PRIRUČNIK „ACTIVE IN SPORT AGAIN“
EU PROJEKT ACTIVE IN SPORT AGAIN
PREZENTACIJA O DSVR-u - Kick-off meeting, 09.03.2020.
ANALIZA UPITNIKA - DRUŠ. EKONOM. STATUS
PRIMJERI DOBRE PRAKSE - DSVR
IZVJEŠĆE O REALIZIRANIM AKTIVNOSTIMA - 2020. - 2021.
EDUKATIVNI MATERIJAL ZA BIVŠE VRHUNSKE SPORTAŠE „ACTIVE IN SPORT AGAIN“
ANALIZU UPITNIKA HR-SLO-BUG „AS-A“

Video ACTIVE IN SPORT AGAIN

Emisija na Laudato TV - Dudo i prijatelji - Klaudija Bubalo i Vjekoslav Šafranić

AS-A PROJEKT – SLOVENIJA – MINI OLIMPIJADA U ORGANIZACIJI SFoA


Povezane novosti