BIOGRAFIJE - Ante Čutura

  • Ante Čutura
    ime i prezime: Ante Čutura
    sport: karate
    status člana: Redovan - DA

    Član je Nadzornog odbora DSVR-a te istaknuti sportski djelatnik - trener u sustavu sporta grada Zagreba. Kontinuirano postiže vrhunske rezultate sa svim dobnim kategorijama. Svojim zavidnim rezultatima postigao je uspjeh na nacionalnoj i međunarodnoj razini.