BIOGRAFIJE - Klaudija Bubalo

 • Klaudija Bubalo
  ime i prezime: Klaudija Bubalo
  sport: rukomet
  status člana: Redovan -

  OBRAZOVANJE I OSPOSOBLAJVANJE
  2013. - MAGISTAR KINEZIOLOGIJE, VSS
  Studij fizičke kulture  – anatomija, pedagogija, didaktika, kineziologija, kineziološka komunikologija, kineziološke intonacije, kineziološka metodika, sociologija, psihologija, teorija treninga, sportska medicina i higijena, strani jezik, sportski predmeti
  - Tema diplomskog rada: 'Analiza pokazatelja situacijske efikasnosti Hrvatske ženske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u Švedskoj 2006. godine“ 

  RADNO ISKUSTVO
  - Osnovna škola „Rapska“, Rapska 3, 10000 Zagreb - 02.11.2016. na dalje
  - Voditeljica programa „Vikendom u sportske dvorane“
  - Osnovna škola „Ivana Meštrovića“, Martina Pušteka 1, 10000 Zagreb - 11.01.2016.-19.06.2016. godine
  - Voditeljica programa „Vikendom u sportske dvorane“
  - RK Lokomotiva, Crnatkova 018, 10000 Zagreb - 12.08.2004 – na dalje
  - Direktorica kluba i koordinatorica mlađih dobnih kategorija
  - ASPTT Metz, Metz, Francuska - 1999. – 2003. -  profesionalna rukometašica - Hrvatsko športsko društvo Lokomotiva
  1997. – 1999. - Profesionalna rukometašica

  DRUŠTVENE I ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
  - Komunikativnost, kooperativnost, timski rad, izuzetne upravljačke i organizacijske sposobnosti, odlučnost
  - Iskustvo u organizaciji i vođenju sportske udruge (preko 500 aktivnih članova)
  - Član Povjerenstva za profesionalne športske klubove u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa od ožujka 2011. godine – 2015. godine
  - Dopredsjednica Udruge prvoligaša - rukomet
  - Član  upravnog odbora Zagrebačkog rukometnog saveza
  - Član skupštine Hrvatskog rukometnog saveza
  - Član skupštine Zagrebačkog rukometnog saveza
  - Član ocjenjivačkog suda za dodjelu „ Nagrade Hrvatskog olimpijskog odbora Matija Ljubek“ od 2010. godine - predsjednica
  - Aktivan član Savjeta Društva sportaša veterana i rekreativaca od samog osnutka 2010. godine
  - Predsjednica Društva sportaša veterana i rekreativaca od rujna 2015. godine
  - Predsjednica Zaklade sportaša veterana i rekreativaca od 2014. godine
  - Član Povjerenstva pri SDUŠ-u za profesionalne športske klubove

  POSTIGNUĆA, NAGRADE I PRIZNANJA
  - 1996./97. – Rektorova nagrada za studentski rad „Analiza davanja i primanja nizova pogodaka u rukometnoj igri“
  - 2019. - godišnja Državna nagrada za šport „Franjo Bučar“

  SPORTSKA POSTIGNUĆA
      1997. – sudionica svjetskog juniorskog prvenstva s reprezentacijom Jugoslavije (6. mj.)
   1988. – osvojeno juniorsko prvenstvo Jugoslavije s RK Lokomotivom – najbolja igračica prvenstva
   1988. – osvajačica Kupa Jugoslavije s RK Lokomotiva
   1999. – četvrto mjesto na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Nigeriji s reprezentacijom Jugoslavije
   1987.-91. – reprezentativka Jugoslavije – seniori
   1991. – osvojena zlatna medalja na Mediteranskim igrama u Grčkoj s reprezentacijom Jugoslavije
   1991. – osvojeno prvenstvo Jugoslavije s RK Lokomotivom
   1991. – osvajanje međunarodnog kupa EHF
   1991. – dobitnica nagrade Franjo Bučar kao članica ekipe RK Lokomotiva
   1992. – osvojeno prvenstvo Hrvatske
   1992. – Kup Hrvatske
   1993. – osvojena zlatna medalja na Mediteranskim igrama u Francuskoj s reprezentacijom Hrvatske
   1994. – sudionica Europskog prvenstva u Njemačkoj s reprezentacijom Hrvatske
   1994. – proglašena najboljom rukometašicom Hrvatske
   1995. – sudionica svjetskog rukometnog prvenstva u Danskoj s reprezentacijom Hrvatske
   1996. – sudionica Europskog rukometnog prvenstva u Mađarskoj
   1996. – finale međunarodnog Kupa pobjednika Kupova
   1997. – sudionica svjetskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj
   1998. – finalist međunarodnog Kupa pobjednika Kupova
   2000. – Prvak Francuske sa ASPTT Metz
   2002. – prvak Francuske sa ASPTT Metz

  DIREKTORICA RK LOKOMOTIVA ZAGREB:
   2004. – prvak Hrvatske sa RK Lokomotivom
   2005. – osvajač Kupa RH sa RK Lokomotivom
   2007. – osvajač Kupa RH sa RK Lokomotivom
   2014. – osvajač  Kupa RH sa RK Lokomotivom
   2014. – prvak Hrvatske sa RK Lokomotivom
   2017. – osvajač Challenge EHF Cup
   2018. – osvajač Kup-a RH sa RK Lokomotivom

  ZNANSTVENI RADOVI, PUBLIKACIJE, KONFERENCIJE
  - „Korporativni wellness programi – za i protiv“
  o Autori: Slavica Žeger, Maja Horvatin-Fučkar, Klaudija Bubalo
  - „Komparacije uticaja manifestanih i latentnih motoričkih varijabli na uspjeh nekih sportskih elemenata“
  o Autori: Aleksandar Naumovski, Univerzitet „Sv.Kiril i Metodije“ – Fakultet za fizička kultura, Skopje; Klaudija Bubalo, RK Lokomotiva Zagreb; gđa Angelina Dimitrovska, Bitola
  - „Razlike uspjeha izvođenja sportskih elemenata kod ispitanika istog uzrasta i pola iz različitih školskih sredina“
  o Autori: Aleksandar Naumovski, Univerzitet „Sv.Kiril i Metodije“ – Fakultet za fizička kultura, Skopje;  Klaudija Bubalo, RK Lokomotiva, Zagreb; gđa Angelina Dimitrovska
  - „Analiza davanja i primanja nizova pogodaka“
  o Autor: Klaudija Bubalo; Fakultet za kineziologiju Sveučilišta u Zagrebu

  2017. - SPORT FEST konferencija (DSVR)
  o Panel I. -  „Život nakon sportske karijere
  o Panel II. – „Žene u sportu“
  2018. - SPORT FEST konferencija (DSVR)
  o Predavanje na temu: „Popularizacija žena u sportu općenito (rukomet) s naglaskom na što veće uključivanje djevojčica u sport“
  2019. - SPORT FEST konferencija (DSVR)
  o Panel -  „Lice i naličje vrhunskog sporta“

  SURADNJA S INSTITUCIJAMA
  Klaudija Bubalo surađuje sa svim sportskim državnim i gradskim institucijama kao i privatnim sektorom u interesu razvoja sporta kao i donošenja strateških sportskih dokumenta od interesa za Republiku Hrvatsku.