ODRŽANA JE 5. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR-A

 • ODRŽANA JE 5. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR-A
  22. studeni 2017

  U utorak, 21. studenog 2017. održana je 5. sjednica Upravnog odbora DSVR-a.

  Usvojen je Dnevni red po svim točkama:
  1. Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Upravnog odbora DSVR-a
  2. Financijsko stanje DSVR-a do 21.11.2017. godine
  3. Aktivnosti DSVR-a od siječnja do studenog 2017. godine
  4. Priprema za redovnu Skupštinu DSVR-a
  a. Prijedlog Plana i programa DSVR-a za 2018. godinu i prijedlog Financijskog plana DSVR-a za 2018. godinu
  b. Prijedlog termina održavanja Skupštine DSVR-a
  5. Razno
  a. Informacija o raspisanom Javnom pozivu za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa Javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu – rok podnošenja 27.11.2017.
  b. Priprema Božićnog domjenka za članove DSVR-a

  Pod točkom raznom predloženi su novi projekti i programi za prosinac 2017. na prijedlog g. Šavore i ostalih članova Upravnog odboru.

  DSVR