PROJEKTI

STRUČNO EDUKATIVNA PREDAVANJA


Stručno – edukativni programi (predavanja i prezentacije) provode se za sve članove DSVR-a kao i za širu javnost od strane Uprave DSVR-a, eminentnih članova DSVR-a, sveučilišnih profesora i vrhunskog sportskog stručnog kadra (trenera) i vrhunskih sportaša kako bi bili u kontinuitetu s najmodernijim znanjima i vještinama koje se provode u sustavu sporta, na ponos stručnog kadra – trenera, sportaša i svih ostalih koji ulažu napore da se sustav sporta razvija na najvišem nivou u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj.

Članovi DSVR-a, osobito Upravni odbor te članovi Savjeta DSVR-a u kontinuitetu pripremaju stručna predavanja i prezentacije za širu sportsku društvenu zajednicu, na gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini u sklopu:

  • sportskih konferencija
  • okruglih stolova
  • javnih tribina
  • panel rasprava, iznoseći stavove i mišljena DSVR-a


Prezentacije sa održanih predavanja

PREZENTACIJE

KOM – DSVR – Active in Sport Again! – 09.03.2020. - EN
PREDAVAČI Alojzije Janković, mag. oec. i struč. spec. oec., Velemajstor u šahu
Eleonora Kovač, mag. cin.
DATUM 03.09.2020.

KOM – DSVR – Active in Sport Again! – 09.03.2020. - HR
PREDAVAČI Alojzije Janković, mag. oec. i struč. spec. oec., Velemajstor u šahu
Eleonora Kovač, mag. cin.
DATUM 03.09.2020.

Zdravstvena skrb sportaša
PREDAVAČI Tomislav Paškvalin, dipl. iur.
DATUM 07.12.2019.

Uključivanje i ostanak djece u sportu
PREDAVAČI Marija Anzulović, bacc. cin.
Eleonora Kovač, mag. cin.
DATUM 04.10.2019.

Uspjeh = motivacija + vođenje
PREDAVAČI mr. sc. Pero Kuterovac, prof.
DATUM 12.10.2018.

Per aspera ad astra
PREDAVAČI Aleksandra Szekely, dr. med. sportske medicine
DATUM 12.10.2018.

Popularizacija žena u sportu
PREDAVAČI Klaudija Bubalo, prof.
Eleonora Kovač, prof.
DATUM 11.10.2018.

Sport for women in urban places (HR)
Sport for women in urban places (ENG)
PREDAVAČI Eleonora Kovač, prof.
Aleksandra Lipić
DATUM 21.06.2018.

Popularizacija sportskih aktivnosti - sportova u osnovnim školama - Idejna zamisao
PREDAVAČI izv. prof. dr. sc. Boris Neljak
Eleonora Kovač, prof.
DATUM 17.04.2018.

Kako se pronaći u menadžerskim ulogama i vještinama nakon športske karijere
PREDAVAČI dr. sc. Marcel Vučetić, viši predavač
DATUM 21.03.2017.

Pravilna prehrana bitan čimbenik dobrog zdravlja
PREDAVAČI Mimi Vurdelja, nutriciologinja
DATUM 16.02.2017.

9. Konferencija - Živjeti zdravo
PREDAVAČI Klaudija Bubalo, prof.
DATUM 17.10.2016.