ODRŽANA JE PRVA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR (MAN. RAZD. 2023. - 2027.)

 • ODRŽANA JE PRVA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR (MAN. RAZD. 2023. - 2027.)
  27. studeni 2023

  U ponedjeljak, 27.11.2023. održana je prva konstituirajuća sjednica Upravnog odbora mandatnog razdoblja 2023.-2027. Na istoj su sudjelovali: Marija Anzulovic, Klaudija Bubalo, Tomislav Paškvalin, Erna Hawelka, Branka Batinić, Ivica Jelić, Marcel Vučetić i Milivoj Bračun.

  Imenovani su članovi Savjeta DSVR u skladu sa Statutom DSVR, donijeti su zaključci i konstruktivni prijedlozi glede provedbe Plana i programa za 2024. te smjernice vezane za komunikaciju s redovnim članovima DSVR. Također, u planu je izrada novog Statuta i pravnih akata DSVR te izrada nove Internet stranice DSVR.
  Svi članovi UO izrazili su želju za realizacijom programa i projekata na najvišoj profesionalnoj razini u suradnji sa stručnom tajnicom Eleonora Kovač te u suradnji s ostalim dionicima iz sustava sporta Grada Zagreba i RH.

  DSVR