PROF. DR. SC. DAVOR PLAVEC I TOMISLAV PAŠKVALIN, DIPL. IUR. U EMISIJI DOBRO JUTRO, HRVATSKA

 • PROF. DR. SC. DAVOR PLAVEC I TOMISLAV PAŠKVALIN, DIPL. IUR. U EMISIJI DOBRO JUTRO, HRVATSKA
  02. listopad 2023

  HRT - Dobro jutro, Hrvatska!
  Tema: "Zdravstveni pregledi sportaša"
  U ponedjeljak, 2. listopada o. g. članovi DSVR-a prof. dr. sc. Davor Plavec (predsjednik Hrvatskog društva za sportsku medicinu) i Tomislav Paškvalin, dipl. iur. (predsjednik SRT i član Savjeta) govorili su o zdravstvenim pregledima sportaša kao članovi Radne skupine za izradu Pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša koji je propisan Zakonom o sportu. Nakon dugih 17 godina i objave u NN predmetni Pravilnik će stupiti na snagu na dobrobit svih sportašica i sportaša!

  DSVR