INFO O EU PROJEKTU ACTIVE IN SPORT AGAIN - SIJEČANJ - OŽUJAK - LIPANJ - RUJAN 2020.

 • INFO O EU PROJEKTU ACTIVE IN SPORT AGAIN - SIJEČANJ - OŽUJAK - LIPANJ - RUJAN 2020.
  10. srpanj 2020

  Active in Sport Again!

  Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus +. Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija

  Društvo sportaša veterana i rekreativaca s partnerima iz Bugarske – BSDA Slovenije SFoA provodi EU projekt Active in Sport Again!, a projekt traje 18 mjeseci od siječnja 2020. do lipnja 2021.
  Ukupna vrijednost projekta iznosi 53.250 eura.

  OSNOVNI CILJ PROJEKTA AS-A:
  Poticanje socijalne uključenosti bivših vrhunskih sportaša organiziranjem neformalnih edukativnih radionica i rekreativnih sportskih aktivnosti kako bi se povećala involviranost u sustav sporta te kako bi se podržala njihova ponovna aktivacija u sportu i svakodnevnom životu.

  SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA AS-A:
  1. Podizanje svijesti o statusu i značaju socijalne uključenosti bivših vrhunskih sportaša u sustav sporta
  2. Podizanje svijesti o važnosti organiziranja rekreativnih sportskih aktivnosti za bivše sportaše kako bi se povećalo i / ili poboljšalo njihovo psihofizičko stanje koje će imati koristi za njihovo fizičko i psihičko zdravlje i kvalitetu života općenito
  3. Jačanje kapaciteta bivših vrhunskih sportaša kako se suočiti sa izazovima u karijeri nakon sporta
  4. Sustavno prikupljati i bilježiti slučajeve najboljih praksi i preporuka stručnjaka vezano za motiviranje bivših vrhunskih sportaša da se uključe u rekreativne sportske aktivnosti, a kako bi se zaključno i razvio „Priručnik za aktivno uključivanje bivših vrhunskih sportaša ponovno u sport“

  Osim toga, projekt također ima za cilj povećati sposobnost partnerskih organizacija da djeluju na transnacionalnoj razini, razmjenjuju primjere dobre prakse kako dobrim upravljanjem sportskih organizacija na svima razinama - državnim i lokalnim mogu dovesti do popularizacije aktivnosti - povećanje broja bivših vrhunskih sportaša da se ponovno uključe u sportsku aktivnost ili djelovanje u sustavu sporta.

  INFO o projektu AS-A!
  SIJEČANJ – OŽUJAK - LIPANJ – RUJAN 2020.

  U prvih šest mjeseci održan je KICK OFF MEETING - 09.03.2020. u prostorijama DSVR, a potom su realizirane aktivnosti vezane za provedbu aktivnosti od ožujka do lipnja. Aktivnsti koje su provedene su ISTRAŽIVANJE (anketa od 12 pitanja) između članova DSVR – bivših vrhunskih sportaša na temu DRUŠTVENO-EKONOMSKI STATUS BIVŠIH VRHUNSKIH SPORTAŠA (osobna opservacija) te izrada dokumenta – PRIMJERI DOBRE PRAKSE - INKLUZIJA BIVŠIH VRHUNSKIH SPORTAŠA I NJIHOVA REAKTIVACIJA KROZ PARTICIPACIJU U SPORTSKO – REKREATIVNIM AKTIVNOSTIMA.
  Predmetne aktivnosti odrađene su svim trima državama.
  Također, aktivno su uključeni i suradnici na EU projektu, Zagrebački savez sportske rekreacije Sport za sve omogućio je uključivanje i involviranost članova DSVR u besplatne programe na otvorenom te Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar – Centar za preventivnu medicinu kreira i priprema istraživanje na temu zdravstveni bilten bivših vrhunskih sportaša koje će se provesti u rujnu 2020., mogućnost korištenja preventivnih pregleda u svrhu unaprjeđenja i poboljšanja zdravstvenog statusa kao i pomoć u usvajanju zdravijeg stila života.

  U rujnu 2020. u planu je DRUGI međunarodni sastanak u Sofiji, Bugarska na kojem će sudjelovati iz svake zemlje po 14 osoba (10 bivših vrhunskih sportaša, 1 expert psiholog, 1 expert kineziolog, 1 project manager i 1 poject assistent).
  Aktivnosti u Bugarskoj sastojat će se od teorijskog djela (prezentacija analize istraživanja - upitnika i prezentacija primjera dobre prakse koji su karakteristični za svaku državu posebno) i praktičnog dijela u kojem će bivši vrhunski sportaši sudjelovati u rekreativnim aktivnostima koje se mogu primjenjivati u svim državama sudionicama EU projekta.

  Po završetku navedenog slijede aktivnosti sukladno planu projekta.
  DSVR