DSVR - CCPA HRVATSKA NA REGIONALNOM SEMINARU OFFS MONTENEGRO, OD 05. DO 07.06.2019.

 • DSVR - CCPA HRVATSKA NA REGIONALNOM SEMINARU OFFS MONTENEGRO, OD 05. DO 07.06.2019.
  07. lipanj 2019

  Predstavnice DSVR-a Eleonora Kovač, mag. cin. - stručna tajnica DSVR-a, instruktor OFFS-a i predstavnik OFFS-a ispred DSVR-a i Aleksandra Lipić, članica Upravnog odbora DSVR-a, asistent gl. koordinatorice CCPA gđe. Renate Gomaz, prof. i instruktor OFFS projekta sudjelovale su na Regionalnom seminaru OFFS Montenegro u Budvi od 05. do 07. lipnja 2019. godine u organizaciji OFFS Montenegro te pod vodstvom glavnog koordinatora OFFS-a g. Vuković Zorana i stručnog tima OFFS Montenegro.
  Predstavnice DSVR-a i CCPA Hrvatska sudjelovale su na predmetnom seminaru radi kvalitetnije provedbe OFFS projekta u 2019. godini u Hrvatskoj, usavršavanja već stečenog znanja iz 2018. godine te radi razmjene iskustva, a sve vezano za implementaciju svih aktivnosti u OFFS projektu.
  Prvi dan OFFS seminara, 05.06., Budva, označeno je otvaranjem Seminara i predstavljanjem OFFS projekta s naglaskom na temu seminara - Popularizacija ženskog nogometa u Crnoj Gori u klubovima i u sklopu OFFS projekta te održavanje Bon Bon kupa.
  Drugi i treći dan OFFS Seminara, 06. i 07.06., Budva, označeni su s nizom stručnih i kvalitetnih predavanja te prezentacijom aktivnosti OFFS-a na stadionu koje su namijenjene korisnicima projekta - djeci u dobi od 6 do 12 godina, a na kraju Seminara donijeti su kvalitetni zaključci i prijedlozi za dugoročnije razdoblje.
  Stručna predavanja koja su bila od značaja za predmetni seminar su sljedeća.
  - Ivana Vukašinović, dipl. pedagogije - održala je predavanje na temu: Pedagogija u sportu,
  - Šerif Hrustempašić, glavni trener i koordinator FK Respekt upoznao nas je s klubom koji besplatno otvara vrata djeci s poteškoćama u razvoju i djeci koja su u većini slučajeva isključena iz mnogih sfera društvenog života,
  - Jelena Polić, marketing menadžer i nogometni sudac - prezentirala je: Razvoj ženskog nogometa u Srbiji,
  - Emina Salihović, tajnik za društvene djelatnosti općine Pljevlja - govorila je na temu: Sportske manifestacije i način sufinanciranja klubova,
  - Sportski direktor ŽFK Radomlje, Marko Kous - prezentirao je: Ženski nogomet u Sloveniji i
  - Eleonora Kovač, mag. cin. - stručna tajnica DRUŠTVA SPORTAŠA, VETERANA I REKREATIVACA (udruga koja u Hrvatskoj od 2018. godine s CCPA Hrvatska organizira projekt OFFS) - održala je prezentaciju - predavanje o radu OFFS - a kroz 2018. godinu te je najavila sve nadolazeće OFFS aktivnosti u 2019. godini. Također, održala je prezentaciju - predavanje o radu i svim aktivnostima DSVR-a u sustavu sporta Grada Zagreba, ali i o radu i prisutnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini te sve prisutne sudionike pozvala na sportsko poslovnu suradnju.
  Stvoreni su novi kontakti i potencijalna sportsko poslovna suradnja na međunarodnoj razini između svih sudionika predmetnog Seminara.
   
  Hvala organizatoru na pozivu, organizaciji i gostoprimstvu.


  Stručna tajnica DSVR
  Eleonora Kovač, mag. cin.