BIOGRAFIJE - Nikola Bator

  • Nikola Bator
    ime i prezime: Nikola Bator
    datum rođenja: 28. listopad 1958.
    mjesto rođenja:
    sport: